Navigation
Your Cart

IUB lēmumā norāda uz konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem Rīgas domes iepirkumā

IUB lēmumā norāda uz konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem Rīgas domes iepirkumā
IUB lēmumā norāda uz konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem Rīgas domes iepirkumā

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmums par aizliegumu Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju ir precedents konkurences tiesību nodrošināšanā un būtisks solis nozares iepirkumu sakārtošanā.

IUB savā skaidrojumā norāda, ka “Rīgas gaisma” iekļautā prasība pretendentiem par pēdējos gados īstenotiem projektiem vismaz 500 000 eiro apmērā par katru ierobežo konkursa pretendentu loku, bet šādos konkursos svarīgi ir izvērtēt prasības samērīgumu un objektivitāti attiecībā pret iepirkuma raksturu un iespējamo konkursa dalībnieku loku. IUB skaidro, ka pasūtītājam ir jāpārliecinās par objektīvu un samērīgu kvalifikācijas izvirzīšanu, kas nodrošinātu pietiekamu konkurenci konkursā.

Šādiem “Rīgas gaisma” izstrādātā nolikuma nosacījumiem var kvalificēties tikai pāris Latvijas uzņēmumi un to grupas uzņēmumi, kas turklāt elektro materiālu un gaismas ķermeņu piegādātāju un uzstādītāju tirgū tiek uzskatīti par vienai personai vai personu grupai piederošu un vienas personas kontrolētu uzņēmumu grupu.Tiešā saikne starp uzņēmumiem ir to īpašnieku un pārvaldes struktūru amatpersonu līmenī, kas to arī apliecina.

“Līdzšinējā pašvaldību un to iestāžu prakse nodrošināja konkursu uzvaru vieniem un tiem pašiem uzņēmumiem, atstājot bez iespējām nozīmīgos apgaismojuma publiskos iepirkumos piedalīties citiem nozares dalībniekiem. Šis IUB lēmums ir ļoti nozīmīgs starta punkts, lai kopumā sakārtotu iepirkumu tirgu, nodrošinot visiem vienādus konkurences nosacījumus un nenodrošinot pasūtījuma nodošanu viena pretendenta vai pretendentu grupas izpildei,” norāda Edgars Bergholcs, SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” valdes loceklis.

Rīgas domes izsludinātā iepirkuma par viedo tehnoloģiju ieviešanu Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā prasības varēja izpildīt tikai pāris un savā starpā saistīti nozares uzņēmumi, kas radīja aizdomas, ka konkursa nolikums ticis sagatavots jau konkrētam uzvarētājam, diskriminējot citus potenciālos pretendentus un radot tirgū negodīgu konkurenci. Turklāt šāda prakse, ka lielie iepirkumi tiek tikai dažiem pretendentiem un ar tiem saistītiem uzņēmumiem, ir kļuvusi par ilgus gadus atbalstītu normu tirgū. Tādēļ SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” ar iesniegumu vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā, lūdzot apturēt iepirkumu un novērst konkurenci diskriminējošas prasības.

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” izsludinātajā konkursa nolikumā tika iekļauts noteikums, ka pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz divos līdzvērtīgos līgumos par gaismas ķermeņu montāžu, izpildē un katra līguma summa naudas izteiksmē nedrīkst būt mazāka par 500 tūkstošiem eiro. Iepirkuma paredzamā summa ir ap diviem miljoniem eiro.

SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” vēstulē norāda uz bīstamu tendenci – tirgus tiek monopolizēts un citiem uzņēmumiem nemaz nav iespējas tikt pie apjomīgiem pašvaldību pasūtījumiem šajā jomā. Pašvaldību izsludinātajos iepirkumos par apgaismojuma sistēmas nomaiņu pārsvarā uzvar vieni un tie paši uzņēmumi vai to grupas uzņēmumi. Ļoti daudzos gadījumos šie uzņēmumi vai to grupas uzņēmumi ir apakšuzņēmēji citu uzņēmumu iegūtajos pasūtījumos, iegūstot tiesības slēgt iepirkuma līgumus par līdzīgiem darbiem un piegādēm uz vairākiem gadiem.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” 2020.gada 13.februārī Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā izsludināja atklātu konkursu “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā” (id.Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2020/01/AK/EKII). Līgums paredzētu gaismas ķermeņu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, veco gaismekļu demontāžu, jauno gaismas ķermeņu, iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu, kas būtu jāveic līdz šā gada 31.decembrim.

123
Ex Tax: 0.00€