Navigation
Your Cart

Privātuma politika

Vēlamies informēt, ka, sākot ar 25. maiju, Eiropas Savienībā ir piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation) ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā. Mēs cienām Jūsu tiesības uz Jūsu datu aizsardzību. Tos apstrādājot Baltijas Elektro Sabiedrība, SIA ievēro nepieciešamās konfidenciālitātes prasības un personu datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jūsu personu dati tiek izmantoti pakalpojuma sniegšanai, līgumā noteikto saistību izpildei, pamatojoties uz likumā noteikto par fizisku personu datu apstrādi, veicot pirkumu. Jūsu personas datiem piekļuve ir tikai tiem Baltijas Elektro Sabiedrības, SIA darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešana veiksmīga darba pienākumu veikšanai, līguma izpildei. Jūsu personu dati netiek nodoti trešajām personām. Pamatojoties uz regulu, SIA Baltijas Elektro Sabiedrība ir ieviesusi personas datu apstrādes principus, aprakstot kādi, kā un kāpēc personas dati tiek vākti un apstrādāti.